Επιστροφή στα θρανία με ασφάλεια

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4692/2020 σχετικά με τη λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, οι Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας συγκαταλέγονται στους σκοπούς των Πειραματικών Σχολείων ώστε να αξιοποιηθούν οι κλίσεις, τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών και μαθητριών τόσο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων όσο και των άλλων δημόσιων σχολείων (αρ.πρωτ.: 119/09-09-2020 Απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»).

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος και αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.. Επιδιώκουν τόσο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών όσο και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους, αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα: Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας

Τίτλος: "Φιλολογικό Εργαστήρι"

Ονοματεπώνυμο καθηγητή: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος:  Α, Β, Γ Γυμνασίου

Ώρες ανά εβδομάδα: 2

Περιγραφή:

ger1Το Εργαστήρι αναμένεται να λειτουργήσει ως «Πυρήνας» εμβάθυνσης σε θέματα γλώσσας και λογοτεχνίας που ger2έχουν άμεση σχέση με τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού. Θα έχει διακριτή εκπαιδευτική λειτουργία ger3παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα

Ειδικότερα, η σύστασή του επιδιώκει:

 • Την επεξεργασία θεμάτων, με σκοπό τη δημοσίευση άρθρων, δοκιμίων και εργασιών στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου και μελλοντικά στο περιοδικό που μπορεί να εκδοθεί
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων που θα βελτιώνουν το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών, σε συνεργασία με Τμήματα Πανεπιστημίων 
 • Την παραγωγή κειμένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • Την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
 • Την παρουσίαση βιβλίων και αφιερώματα σε λογοτέχνες
 • Την προπαρασκευή μαθητών/τριών για συμμετοχή σε γλωσσικούς, ρητορικούς και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς
 • Τη συμμετοχή σε πανελλήνια μαθητικά συνέδρια
 • Την ενδεχόμενη συνεργασία με άλλα σχολεία. 

Τίτλος: “Προγραμματισμός φορητών συσκευών με AppInventor”

 

Ονοματεπώνυμο καθηγητή: ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος:  Α, Β, Γ Γυμνασίου

Ώρες ανά εβδομάδα: 2

 Περιγραφή: Οι φορητές συσκευές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς τις χρησιμοποιούνkal2 για την επικοινωνία, την πληροφόρηση τη διασκέδαση ή την εκπαίδευση. Όπως συμβαίνει κα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η λειτουργία των φορητών συσκευών απαιτεί το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software) με άλλα λόγια τις εφαρμογές (applications). Πώς όμως φτιάχνονται οι εφαρμογές αυτές; Απαιτούνται άραγε εξειδικευμένες γνώσεις και εργαλεία για τη δημιουργία τους; Η λειτουργία του ομίλου «Προγραμματισμός φορητών συσκευών» αποσκοπεί αρχικά σε μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των φορητών συσκευών και των εφαρμογών τους. Η δημιουργία εφαρμογών για φορητές συσκευές είναι απόλυτα συνυφασμένη με την επίλυση προβλήματος. Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης που είναι ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του ομίλου και ταυτόχρονα μια πολύτιμη δεξιότητα που θα πρέπει να αναπτύξει κάθε σύγχρονος άνθρωπος.

Διαβάστε περισσότερα: Προγραμματισμός φορητών συσκευών με AppInventor - Καλλιάρας Κωνσταντίνος

Τίτλος: “Χτίζω γέφυρες επικοινωνίας και διαλόγου: Μαθητές σε ρόλο διαμεσολαβητή για ένα ειρηνικό και ασφαλές σχολείο”

 

Ονοματεπώνυμο καθηγήτριας: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος:  Α, Β, Γ Γυμνασίου

Ώρες ανά εβδομάδα: 2

Περιγραφή: Διαφωνίες, διαμάχες, φήμες, τσακωμοί, συγκρούσεις και εκφοβισμοί….. Περιστατικά που  συμβαίνουν συχνά και  στοKar1 σχολείο. Κάποια απ’ αυτά ξεπερνιούνται εύκολα και ξεχνιούνται, κάποια άλλα δημιουργούν εντάσεις και δυσάρεστα συναισθήματα,  δυναμιτίζουν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και διαμορφώνουν κλίμα ανασφάλειας.

Υπάρχει τρόπος άραγε  οι μαθητές και οι μαθήτριες να  αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση τους ή και στην πρόληψη τους; Υπάρχει τρόπος να  διευκολύνουν τους συμμαθητές/τριες να λύνουν τις διαφορές τους;

Διαβάστε περισσότερα: Χτίζω γέφυρες επικοινωνίας και διαλόγου: Μαθητές σε ρόλο διαμεσολαβητή για ένα ειρηνικό και...

Τίτλος: «Ομιλείτε Γερμανικά;» Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα -  σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Ονοματεπώνυμο καθηγήτριας: ΚΟΡΚΑΚΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος:  Α, Β, Γ Γυμνασίου

Ώρες ανά εβδομάδα: 2

 

Περιγραφή:

 • Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές:
 • να διευρύνουν οι τις γλωσσικές τους ικανότητες στη χρήση της γερμανικής γλώσσας εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατακτώντας γραμματικές και συντακτικές δομές αναγκαίες για τη σωστή χρήση της γλώσσας,
 • να καλλιεργήσουν ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες,
 • να γνωρίσουν τον γερμανικό πολιτισμό (ιστορία, λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική, επιστήμες, αθλητισμός κτλ.) και τις συνήθειες της γερμανικής καθημερινότητας μέσα από αυθεντικό υλικό,να καλλιεργήσουν την διαπολιτισμική τους συνείδηση,
 • να εξοικειωθούν με τις στρατηγικές που απαιτούν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΠΓkork1

Διαβάστε περισσότερα: Ομιλείτε Γερμανικά;» Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα -  σύνδεση με το...