Τμήματα που λειτουργούν στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 2021-22